MS SQL database shrinking script

Reading Time: < 1 minuteDla tych, którym nie udało się znaleźć gdzie indziej a potrzebują skryptu, który zmniejszy rozmiar puchnących logami baz danych w MS SQL serwerze – gotowe rozwiązanie: DECLARE @baza CHAR(255) DECLARE @tmp CHAR(2000) DECLARE cursor_bazy CURSOR FOR SELECT name FROM...

Czytaj więcej